Pošiljanje rezultatov

Rezultate pošlje domačin ali se dogovorite z gostom.